Safety

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍSTAYING SAFE
Všichni naši zaměstnanci nosí obličejové masky – nebojte se, pod maskou se stále usmívají !All our staff wear facemasks – don’t worry, they are still smiling beneath the mask!
Všechny naše stoly jsou od sebe vzdáleny 1,5 m – prosím, nepřesunovat.All our tables are 1.5m apart – please don’t move them.
Některé stoly mají tuto cedulku: “blokováno pro udržení distance” – prosím, nepoužívejte těchto stolů.Some tables have ‘this table blocked to maintain distancing’ signs – please don’t use those tables.
Každý stůl je mezi jednotlivými zákazníky důkladně vyčištěn.Every table is thoroughly cleaned between customers.
Všechny sklenice, talíře a příbory se myjí nad 80°CAll glasses, plates and silverware are washed above 80oC.
Pravidelně čistíme všechny vysoce kontaktní oblasti restaurace.We regularly clean all high-contact areas of the restaurant.
Prosím, nezapomeňte si umýt často ruce a být ohleduplní k ostatním – prosím, neváhejte použít umyvadlo uvnitř hlavní restaurace, stejně jako ty na toaletách.Please remember to wash your hands frequently and be considerate to others – please feel free to use the washbasin inside the main restaurant as well as those in the bathrooms.
%d bloggers like this: